ค้นหาอู่ซ่อม/ศูนย์บริการ

ค้นหาอู่ซ่อม/ศูนย์บริการในเครือบริษัทประกันของเรา

* ท่านสามารถค้นหาอู่ได้ โดยเลือกตามลำดับ ดังนี้ 1. เลือกบริษัทประกัน | 2.เลือกภาค | 3.เลือกจังหวัด


   บริษัทประกัน
   ภาคในประเทศไทย
   จังหวัดการเลือกอู่ซ่อม การเลือกอู่ซ่อมเป็นเรื่องของความพึงพอใจและความสบายใจของเจ้าของรถ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลต่อเบี้ยประกันภันรถยนต์ที่ทำให้ถูก-แพงแตกต่างกัน

ดังนั้นก่อนตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ อย่าลืมศึกษาเรื่องอู่ซ่อม เผื่ออนาคตคุณอาจต้องใช้บริการเคลมก็เป็นได้


อู่ในเครือบริษัทประกัน คือ?
  อู่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากบริษัทประกันที่เราทำไว้ เวลาเรานำรถไปซ่อม หรือไปเคลม สามารถนำรถเข้าไปซ่อมได้เลย และเมื่อซ่อมเสร็จก็นำรถออกมาได้ทันที โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน หรือเสียเงินเพิ่มเติม (ในกรณีที่ไม่ได้ซ่อมนอกเหนือจากที่ตกลงกับบริษัทประกันเอาไว้)
อู่นอกเครือบริษัทประกัน คือ?
  อู่ที่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในการรับรองของบริษัทประกันที่เราทำไว้ ซึ่งมันอาจเป็นอู่ใกล้บ้านคุณ หรือเป็นอู่ที่คุณรู้จัก เป็นอู่ที่มีคนแนะนำว่าทำดี ทำจบ ฯลฯ ในกรณีอู่แบบนี้ คุณต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน จากนั้นจึงนำใบเสร็จไปเบิกกับบริษัทประกันภายหลัง


×
นโยบายการใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยบริษัท พี ที เอ็น อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (ในที่นี้เรียกว่า “เรา” ) เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ และเครื่องมืออื่นเพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งานอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น กรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านได้ยินยอมให้เราติดตั้งคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้คือข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต (เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต) โดยที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง คล้ายกับหน่วยความจำของหน้าเว็บ การทำงานของคุกกี้ ช่วยรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านดังต่อไปนี้ โดยอัตโนมัติ
• IP Address จากจุดที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์
• ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ ตลอดจนโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์
• วันที่และเวลาที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์
×

บริษัท เมืองไทยประกันภัย


แบบเรียกร้องค่าสินไหม (แบบฟอร์มเคลม) สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารแนบประกอบการเรียกร้องสินไหมมีดังนี้

1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม

2. ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)

3. ใบรับรองแพทย์

4. ประวัติการรักษาของการรักษาทั้งหมด

5. สำเนาบัตรประชาชน

6. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์


ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารต้นฉบับ

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 252 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310


×

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย


- แบบเรียกร้องค่าสินไหม (แบบฟอร์มเคลม) สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

- เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม (กรมธรรม์ COVID-19) คลิกเพื่อดูรายละเอียด

เอกสารแนบประกอบการเรียกร้องสินไหมมีดังนี้

1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม

2. ใบรายงานแพทย์ หรือใบรับรองแพทย์

3. ผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ (COVID19 Test result)

4. สำเนาบัตรประชาชน

5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์

6. เอกสารประกอบอื่นๆ เพิ่มเติม ตามลักษณะเหตุการณ์และความจำเป็น


ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารต้นฉบับ

ฝ่ายสินไหมทดแทนอุบัติเหตุและสุขภาพ ชั้น 8 เลขที่ 315 อาคารอาคเนย์ประกันภัย ถ.สีลม เขตบางรัก กทม. 10500


×

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย


ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมทดแทน มีดังนี้

แผนประกันภัยโควิด เจอ จ่าย จบ

1. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยและการรักษาของผู้เอาประกันภัย
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย
4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัยที่ประสงค์ให้บริษัทโอนเงินเข้า
5. ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ โดยให้นำส่งเอกสารดังนี้
   5.1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์
   5.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์
   5.3 สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้รับผลประโยชน์ที่ประสงค์ให้บริษัทโอนเงินเข้า
   5.4 ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยและการรักษา
   5.5 สำเนามรณะบัตรหรือหนังสือรับรองการตายของผู้เอาประกันภัย


แผนประกันภัยโควิดรวมอุบัติเหตุ

1. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยและการรักษาของผู้เอาประกันภัย และใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย
4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัยที่ประสงค์ให้บริษัทโอนเงินเข้า
5. ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ โดยให้นำส่งเอกสารดังนี้
   5.1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์
   5.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์
   5.3 สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้รับผลประโยชน์ที่ประสงค์ให้บริษัทโอนเงินเข้า
   5.4 ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยและการรักษา
   5.5 สำเนามรณะบัตรหรือหนังสือรับรองการตายของผู้เอาประกันภัย
   5.6 รายงานชันสูตรพลิกศพ กรณี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
   5.7 รายงานบันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรณี เกิดอุบัติเหตุ


แผนประกันภัยโควิด 3 in 1

1. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยและการรักษาของผู้เอาประกันภัย และใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย
4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัยที่ประสงค์ให้บริษัทโอนเงินเข้า
5. ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ โดยให้นำส่งเอกสารดังนี้
   5.1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์
   5.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์
   5.3 สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้รับผลประโยชน์ที่ประสงค์ให้บริษัทโอนเงินเข้า
   5.4 ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยและการรักษา
   5.5 สำเนามรณะบัตรหรือหนังสือรับรองการตายของผู้เอาประกันภัย


บริษัทจะจ่ายสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ว่าไม่เป็นไปตามข้อตกลงความคุ้มครอง ระยะเวลาอาจขยายออกไปได้อีกตามจำเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่ได้รับหลักฐานครบถ้วนแล้ว


****เอกสารในการเรียกร้องสินไหมทดแทน หากเป็นเคลมที่เรียกร้องการติดเชื้อไวรัสโควิด เจอ จ่าย จบ ให้นำส่งทาง E-mail เท่านั้น โดยให้นำส่งที่ E-mail : Kanlayanee_w@smk.co.th และ chayanit_p@SMK.CO.TH

หากเป็นการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล จากการติดเชื้อไวรัสโควิดหรือค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ให้นำส่งเอกสารตามที่อยู่ ดังนี้ แผนกประกันสุขภาพ(ส่วนงานสินไหมทดแทน) ฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด ชั้น 14 บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด(มหาชน) 313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม 10240


×

บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย


แบบเรียกร้องค่าสินไหม (แบบฟอร์มเคลม) สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

หนังสือยืนยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษาพยาบาล สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์


เอกสารแนบประกอบการเรียกร้องสินไหมมีดังนี้

1. แบบฟอร์มแจ้งการติดเชื้อไวรัส COVID-19 (ฟอร์มของบริษัท)

2. ประวัติการรักษา (OPD CARD) จากโรงพยาบาล

3. ผลการตรวจ (LAB) (ต้นฉบับ/ รับรองสำเนาถูกต้องโดยแพทย์)

4. ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ/ รับรองสำเนาถูกต้องโดยแพทย์)

5. หนังสือยืนยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษาพยาบาล (ฟอร์มของบริษัท)

6. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้เอาประกันภัย)

7. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ผู้เอาประกันภัย)

8. เอกสารอื่นๆที่บริษัทฯ อาจร้องขอเพิ่มเติม

9. เจ้าหน้าที่สินไหมสอบถามเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทางโทรศัพท์ การเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลนั้นๆ (Could Check)

หมายเหตุ : จากการตรวจสอบทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ......... คุณ............. แจ้งว่าผู้ป่วย คุณ ............. ได้รับการตรวจรักษา COVID-19ในวันที่.......จริง


ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารต้นฉบับ

บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
492,494 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310


×

บริษัท วิริยะประกันภัย


เอกสารแนบประกอบการเรียกร้องสินไหมมีดังนี้

1. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ และประวัติการรักษา

2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย

4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย

5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์

6. เอกสารประกอบอื่นๆ เพิ่มเติม ตามลักษณะเหตุการณ์และความจำเป็น


*** หมายเหตุ ***

เอกสารการเรียกร้องข้อ 1 – 4 จัดเตรียมเรียบร้อยแล้ว ให้ติดต่อที่
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ที่กรุงเทพมหานคร ( ส่วนกลาง) เบอร์ 02-1298888


×

บริษัท ไทยประกันภัย

แบบเรียกร้องค่าสินไหม (แบบฟอร์มเคลม) สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์


เอกสารแนบประกอบการเรียกร้องสินไหม ผลประโยชน์กรณีตรวจเจอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นครั้งแรก มีดังนี้

1. แบบแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claim Form)

2. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการสาคัญ และผลการวินิจฉัยโรค

3. ผลการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ*

4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

หมายเหตุ *ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยวิธี PCR ยืนยันจากห้องปฏิบัติการตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศ บางกรณี บริษัทฯ อาจพิจารณาขอเอกสารเพิ่มเติมตามความจาเป็น เช่น สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล สำเนาหนังสือเดินทาง ฯลฯ


เอกสารแนบประกอบการเรียกร้องสินไหม ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness) หรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีดังนี้

1. แบบแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claim Form)

2. สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล

3. ผลการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ*

4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

หมายเหตุ *ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยวิธี PCR ยืนยันจากห้องปฏิบัติการตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศ บางกรณี บริษัทฯ อาจพิจารณาขอเอกสารเพิ่มเติมตามความจำเป็น เช่น กรณีเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จัดส่งสำเนาหนังสือรับรองการตาย, สำเนาใบมรณบัตร, ทะเบียนบ้านประทับตรา “ตาย” ของผู้เอาประกัน, สำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุในกรมธรรม์/ ทายาทตามกฎหมาย ฯลฯ


เอกสารแนบประกอบการเรียกร้องสินไหม ผลประโยชน์การแพ้วัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) มีดังนี้

1. แบบแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claim Form)

2. ใบรับรองแพทย์ ที่ระบุอาการเจ็บป่วยจากการแพ้วัคซีน COVID-19*

3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

หมายเหตุ *ไม่คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ไม่ได้รับการรับรองหรือมาจากการนำเข้าหรือการเห็นชอบจากรัฐบาลไทย บางกรณี บริษัทฯ อาจพิจารณาขอเอกสารเพิ่มเติมตามความจำเป็น เช่น สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล ฯลฯ


×
เบิกค่ารักษาพยาบาล เอกสารที่ใช้เบิกประกัน พ.ร.บ. กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล มีดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ชิงทรัพย์หรือใช้ขนยาเสพติด

2. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล


×
เบิกค่าชดเชยนอนรพ.(IPD) เอกสารที่ใช้เบิกประกัน พ.ร.บ. กรณีเบิกค่าชดเชย นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) มีดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

2. ใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาล หรือใบสรุปหน้างบ หรือ หนังสือรับรองการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากโรงพยาบาล หมายเหตุ : (ยกเว้นผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดไม่สามารถเบิกค่าชดเชยได้)


×
ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ เอกสารที่ใช้เบิกประกัน พ.ร.บ. กรณีทุพพลภาพถาวร หรือสูญเสียอวัยวะ มีดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

2. ใบรับรองแพทย์หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายเพราะประสบภัยจากรถ และหลักฐานรับรองแสดงถึง การสูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพถาวร เช่น หนังสือรับรองความพิการ หมายเหตุ : (ยกเว้นผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดไม่สามารถเบิกค่าชดเชยได้)

3. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน


×
เสียชีวิต เอกสารที่ใช้เบิกประกัน พ.ร.บ. กรณีเสียชีวิต มีดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

2. ใบมรณะบัตร

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของทายาทและบัตรประจำตัวประชาชนของทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย

4. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน และหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตายเพราะประสบภัยจากรถ