About PTN Insurance Broker

บริษัท พีทีเอ็น อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

บริษัท พีทีเอ็น อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด รับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกันภัยทุกประเภท โดยเราไม่ใช่บริษัทประกัน แต่เราเป็นนายหน้าประกันภัย ที่อยู่ฝ่ายเดียวกับลูกค้า เพราะฉะนั้นจึงให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก โบรกเกอร์จึงไม่ใช่แค่คนกลาง แต่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก

บริษัทประกันชั้นนำ

เมืองไทยประกันภัย
เอ็มเอสไอจี
วิริยะประกันภัย
ไอโอชิ
นำสินประกันภัย
สามัคคีประกันภัย
กรุงไทยพาณิชประกันภัย
กรุงเทพประกันภัย
เอไอจี
เทเวศประกันภัย
โตเกียวมารีน
อลิอันซ์ อยุธยา
ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
แอกซ่าประกันภัย
ประกันคุ้มภัย