ประกันภัยรถจักรยานยนต์

มีความคุ้มครองอะไรบ้าง ?

ประกันภัยประเภท 2+

คุ้มครอง รถสูญหาย ไฟไหม้ ความเสียหายต่อตัวรถจากการเฉี่ยวชน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก [ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน] อุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันตัวผู้ขับขี่

ประกันภัยประเภท 3+

คุ้มครอง ความเสียหายต่อตัวรถจากการเฉี่ยวชน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก [ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน] อุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันตัวผู้ขับขี่

ประกันภัยโจรกรรมรถจักรยานยนต์ ขายดี

คุ้มครอง รถหายจากการ ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และความเสียหายต่อตัวรถโดยสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ

ฟรี คุ้มครองอุบัติเหตุสำหรับผู้เอาประกันภัย

ซื้อประกันรถจักรยานยนต์ออนไลน์

ลดความเสี่ยง..เพิ่มความคุ้มครอง
ให้ตัวคุณและรถที่คุณรักกันเถอะ

รับสมัครร้านค้า

เข้าร่วมโครงการ รถจักรยานยนต์หาย

เข้าร่วมโครงการรับสิทธิพิเศษมากมาย รับสิทธิพิเศษมากมาย

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

    ตามกฎหมายแล้ว รถทุกคันต้องการทำ พ.ร.บ. หากฝ่าฝืนจะถือว่ากระทำผิดกฎหมาย และพ.ร.บ. ยังมีความคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาลผู้ที่ประสบภัยจากรถ ค่าชดเชยนอนโรงพยาบาล แต่ไม่มีความคุ้มครองในส่วนของค่าซ่อมรถ รวมถึงทรัพย์สินของคู่กรณี ที่เกิดจากอุบัติเหตุ

ดังนั้นทาง PTN ขอแนะนำให้ทางลูกค้าทำประกันควบคู่ไปพร้อมกับพ.ร.บ นอกจากจะมีความคุ้มครองในส่วนของค่าซ่อมรถแล้ว ยังเพิ่มวงเงินในส่วนของค่ารักษาพยาบาลที่เป็นส่วนเกินของ พ.ร.บ. ทั้งนี้ยังช่วยในเรื่องของการลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายทางการเงินจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้อีกด้วย

    ผู้เอาประกันภัยไม่จำเป็นต้องมีใบขับขี่ เพราะทางบริษัทประกันสนใจ ขณะเกิดเหตุว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีใบขับขี่หรือไม่ หากขณะเกิดเหตุผู้ขับขี่ไม่มีใบขับขี่ ทางบริษัทประกันจะคุ้มครองเฉพาะรถคู่กรณี ไม่คุ้มครองรถของเราตามเงื่อนไขความคุ้มครองของประกัน แต่สามารถเบิกความคุ้มครอง พรบ.ได้ตามปกต

    ความแตกต่างของประกัน 2+ 3+ กับประกันชั้น 1 คือ ประกัน 2+ 3+ หากต้องการเคลมรถตัวเองต้องเกิดจากอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะที่สามารถจดทะเบียนขนส่งกับทางบกได้และสามารถระบุคู่กรณีได้ หากเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากถนนลื่น ชนกำแพง หรือไม่มีคู่กรณีเป็นรถ จะไม่สามารถเคลมประกันชนิดนี้ได้ แต่สามารถเคลมจากประกันชั้น 1 ได้ โดยทั่วไปแล้วลูกค้ามักชอบทำประกัน 2+ 3+ เนื่องจากมีความคุ้มครองในส่วนของรถจากอุบัติเหตุคล้ายประกันชั้น 1 ในเบี้ยประกันภัยที่สามารถจับต้องได