ได้รับการรับรองจาก คปภ.
ได้รับการรับรองจากสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย
ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
SSL

พันธมิตรของเรา

PTN ร่วมมือกับบริษัทประกันภัยชั้นนำของประเทศไทย

เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ประกันภัยในแบบที่ตรงกับความต้องการ ที่ราคาไม่แพง และเป็นธรรมกับลูกค้า

เมืองไทยประกันภัย

วิริยะประกันภัย

เอ็มเอสไอจี

ไอโอชิ

ชับบ์สามัคคีประกันภัย

กรุงไทยพาณิชประกันภัย

กรุงเทพประกันภัย

เอไอจี

เทเวศประกันภัย

โตเกียวมารีน

อลิอันซ์ อยุธยา

ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

แอกซ่าประกันภัย

อินทรประกันภัย

ทิพยประกันภัย

ไทยวิวัฒน์ประกันภัย

ทูนประกันภัย

ซมโปะประกันภัย

แปซิฟิคคลอสประกันภัย

เออร์โกประกันภัย

ไทยไพบูลย์