ร้องเรียน / แนะนำ / ติชม

แบบฟอร์มร้องเรียน/แนะนำ/ติชม

* ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน แนะนำ หรือติชม บริการของเราได้โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง


* กรอกข้อมูลเพื่อการติดต่อกลับ
* กรอกรายละเอียดที่ท่านต้องการ


ข้าพเจ้าฯ ตกลงยินยอมให้ บริษัท พี ที เอ็น อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัท โนเวล ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าฯ อาทิเช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ/และ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ที่สามารถติดต่อกับข้าพเจ้าฯ ได้ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร สิทธิประโยชน์ใดๆ หรือเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หากมีข้อสงสัยติดต่อเจ้าหน้าที่


×
นโยบายการใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยบริษัท พี ที เอ็น อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (ในที่นี้เรียกว่า “เรา” ) เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ และเครื่องมืออื่นเพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งานอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น กรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านได้ยินยอมให้เราติดตั้งคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้คือข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต (เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต) โดยที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง คล้ายกับหน่วยความจำของหน้าเว็บ การทำงานของคุกกี้ ช่วยรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านดังต่อไปนี้ โดยอัตโนมัติ
• IP Address จากจุดที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์
• ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ ตลอดจนโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์
• วันที่และเวลาที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์