ประกันภัยรถยนต์
ประกันรถจักรยานยนต์ 2+,3+ ประกันรถจักรยานยนต์หาย ประกันเดินทางมัคคุเทศก์

เช็คเบี้ยประกัน PTN Speed

ง่ายสะดวก รวดเร็ว


คุณต้องการเช็คเบี้ยให้กับรถ?×

ประกันภัยรถยนต์ ?


ประกัน 2+


คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย

คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์

คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย กรณีชนกับยานพาหนะทางบก

ประกัน 3+


คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย

คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ไม่คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์

คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีชนกับยานพาหนะทางบก

ประเภท 3


คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย

คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ไม่คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์

คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีชนกับยานพาหนะทางบก

พ.ร.บ


* เป็นประกันภัยภาคบังคับที่รถยนต์ทุกคันต้องมี

ชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้น ให้แก่ผู้ประสบภัยโดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความผิด ภายใน 7 วัน

จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นดังต่อไปนี้ คือค่ารักษาพยาบาล ตามจำนวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อหนึ่งคน* บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจำนวน 35,000 บาทต่อหนึ่งคน


×

ขั้นตอนการสั่งซื้อประกันภัย ขั้นตอนการสั่งซื้อประกันภัย


1. เลือกประกันภัยที่คุณต้องการสั่งซื้อ

ขั้นตอนการสั่งซื้อประกันภัย


2. เลือกข้อมูลที่ต้องการค้นหา และคลิก ซื้อประกันเลย

การสั่งซื้อประกันรถยนต์


3. เลือกดูแผนความคุ้มครองที่คุณสนใจ หากต้องการกรองแผนประกันใหม่ สามารถค้นหาจากแท็บด้านข้างซ้าย

แผนความคุ้มครอง


4. คลิกดูรายละเอียดความคุ้มครอง เมื่อสนใจสั่งซื้อแผนใดให้กดคลิก สั่งซื้อประกันภัย หากยังไม่มั่นใจ หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม ให้คลิก ติดต่อพนักงาน

รายละเอียดความคุ้มครอง


5. กรอกข้อมูลในฟอร์มสั่งซื้อให้ถูกต้องและครบถ้วน และคลิกถัดไป

ฟอร์มสั่งซื้อ

ฟอร์มสั่งซื้อ


6. ตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยันการสั่งซื้อ เพื่อป้องกันการออกกรมธรรม์ผิดพลาด

ตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยันการสั่งซื้อ


7. เลือกช่องทางการรับเอกสารกรมธรรม์

ช่องทางการชำระเงิน


8. เลือกช่องทางการยืนยันตัวตน กรอกข้อมูลเพื่อส่งรหัส OTP และนำเลข OTP ที่ได้รับมากรอก หากกรอกข้อมูลครบถ้วน จะขึ้นปุ่มให้ชำระเงิน

ช่องทางการยืนยันตัวตน


9. คลิกชำระเงิน เพื่อดำเนินการชำระเงิน (สแกน qrcode ภายใน 15 นาที โดยห้ามออกจากหน้านี้ หากสแกนเสร็จแล้ว กรุณารอสักครู่)

สแกนqrcode


10. หน้าแสดงผลการสั่งซื้อ หากการสั่งซื้อของท่านสำเร็จ

หน้าแสดงผลการสั่งซื้อ


11. ได้รับอีเมล์แจ้งผลการสั่งซื้อ

ผลการสั่งซื้อ×
นโยบายการใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยบริษัท พี ที เอ็น อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (ในที่นี้เรียกว่า “เรา” ) เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ และเครื่องมืออื่นเพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งานอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น กรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านได้ยินยอมให้เราติดตั้งคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้คือข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต (เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต) โดยที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง คล้ายกับหน่วยความจำของหน้าเว็บ การทำงานของคุกกี้ ช่วยรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านดังต่อไปนี้ โดยอัตโนมัติ
• IP Address จากจุดที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์
• ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ ตลอดจนโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์
• วันที่และเวลาที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์