Fire Insurance

การประกันภัยอัคคีภัย

รับทำ การประกันภัยอัคคีภัย

"อัคคีภัย" เป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาที่อาจเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่นอุบัติเหตุ ความประมาท หรือ ภัยธรรมชาติ อันนำมาซึ่งความสูญเสีย แก่ทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินอันมีค่าของท่าน เราจึงจำเป็นต้องทำ การประกันภัยอัคคีภัย เพื่อให้เกิดความอุ่นใจ และเกิดความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

Car Insurance

ประกันภัยรถยนต์

รับทำ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1,2,3 วงเงินประกันสูง มีหลากหลายบริษัทประกันให้ท่านเลือกสรรค์ ราคาเป็นกันเอง

Marine Insurance

การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

รับทำ การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ความคุ้มครองและประกันความเสียหายแก่ เรือ สินค้า และทรัพย์สิน ที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางทะเล

MISCELLANEOUS Insurance

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

รับทำ การประกันภัยเบ็ดเตล็ดImage Gallery

PTN Maps

พิกัด แผนที่บริษัท ดูแผนที่ทั้งหมด

Contact Us

บริษัท พีทีเอ็น อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

Address: 115/18 ถนนประชาทิศ
  แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
Telephone: 02-4284833-34
FAX: 02-4284833-34
E-mail: service@ptninsurancebroker.com
Facebook: PTN Facebook